WTF JS

JS… wszyscy wiemy jak zbudowany jest ten język i ile jest w nim dziwnych i nielogicznych rzeczy. Postaram się opisać i wytłumaczyć choć część porąbanych rzeczy jakich możemy uświadczyć w JSie.

Bartek Legięć

Bartek Legięć

„WTF JS?” [PL]

2018-02-14

@bibix1999

Adding values

    
     "3" - 2
    
   

Adding values

    
     "3" + 2
    
   

Adding values

    [] + {}
    [].toString() + {}.toString()
    "" + "[object Object]"
    "[object Object]"
   

Adding values

    {} + []
    + []
    0
   

Adding values

    [1, 2, 3] + [4, 5, 6]
    [1, 2, 3].toString() + [4, 5, 6].toString()
    "1,2,3" + "4,5,6"
    "1,2,34,5,6"
   

Multiplying strings

    ""*""
    ""**""
   

MIN_VALUE

     Number.MIN_VALUE > 0
     Number.MIN_VALUE // -> 5e-324 (5 * 10^-324)
    

parseInt

    parseInt("foo")
    parseInt("foo", 16)
   

parseInt

    parseInt("Infinity")
    parseInt("Infinity", 19)
    parseInt("Infinity", 24) // -> 151176378
    parseInt("Infinity", 29) // -> 385849803
    parseInt("Infinity", 36) // -> 1461559270678
    parseInt("Infinity", 37) // -> NaN
   

Null comparison

      
       null > 0
      
      
      
    

null > 0

      null > 0
      +null > +0
      0 > 0
      false
    

Null comparison

      
       null > 0
       null == 0
      
       
    

null == 0

      null == 0
      +null == +0
      0 == 0
      true
      // it should be like this right?
    

null == 0

Null comparison

      
       null > 0
       null == 0
       null >= 0
      
    

null >= 0

      null >= 0
      !(null < 0)
      !(+null < +0)
      !(0 < 0)
      !false
      true
    

NaN comparison

      1337 === 1337
      NaN === NaN
    

NaN === NaN

    

1. If Type(x) is different from Type(y), return false.

2. If Type(x) is Number, then

    a. If x is NaN, return false.

    b. If y is NaN, return false.

Array comparison

    
     [] == []
    
   

Array comparison

     [] == ![]
     [] == !true
     [] == false
     +[] == +false
     0 == 0
     true
    

Array comparison

    [] == ""
    [].toString() == ""
    "" == ""
    true
   

Array comparison

    [0] == 0
    [0].toString() == 0
    "0" == 0
    +"0" == 0
    0 === 0
    true
   

Array comparison

    [[[[[[]]]]]] == 0
    [[[[[[].toString()]]]]] == 0
    [[[[[""].toString()]]]] == 0
    [[[[""].toString()]]] == 0
    [[[""].toString()]] == 0
    [[""].toString()] == 0
   

Array comparison

    [[""].toString()] == 0
    [""].toString() == 0
    "" == 0
    +"" == 0
    0 == 0
    true
   

Array comparison

    ![] === ![]
    !true === !true
    false === false
    true
   

Array comparison

    ["a","b","c"][3,2,1]
    ["a","b","c"][(3,2,1)]
    ["a","b","c"][1]
    "b"
   

map

    ["1", "2", "3"].map(parseInt)
    ["1", "2", "3"].map((...args) => parseInt(...args))
    ["1", "2", "3"].map((val, i) => parseInt(val, i))
    // [0] parseInt("1", 0) -> 1
    // [1] parseInt("2", 1) -> NaN
    // [2] parseInt("3", 2) -> NaN
   

sort

    
     [10, 9, 8, 3, 2, 1, 0].sort()
    
   

match

    "[]\\`".match(/[A-z]/g)
   

ASCII table

65  A 66  B 67  C ... 84  T 85  U 86  V 87  W 88  X 89  Y 90  Z 91  [ 92  \ 93  ] 94  ^ 95  _ 96  ` 97  a 98  b 99  c 100  d 101  e 102  f 103  g ... 120  x 121  y 122  z

return

    
     function foo() {
      return
      {
       bar: "hi"
      };
     }
    
   

return

    
     function foo() {
      return;
      {
       bar: "hi"
      };
     }
    
   

Is it possible?

    
     if (a == 0 && a == 1 && a == 2) {
      console.log("Hi!");
     }
    
   

Is it possible?

    
     const a = {
      i: 0,
      toString: function() {
       return this.i++;
      }
     }
    
   

Sources